Obiektywna komisja szacująca szkody - Skuteczny Rolnik
Bez kategorii

Obiektywna komisja szacująca szkody

By 24 listopada 2020 No Comments

Faktem jest, że już starożytni Rzymianie wiedzieli, że Nadleśniczy wyznaczony do oszacowania szkody po
odwołaniu może być członkiem koła łowieckiego

Wsp


Termin zbiorów, a odszkodowania łowieckie

Należy jednak mieć na względzie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2012 r. (sygnatura II OSK 2537/11), w którym to stwierdzono:

“warunkiem dochodzenia odszkodowania na tej podstawie prawnej jest uprzednie ustalenie przez sejmik terminu zbioru danego gatunku rośliny. Wymaga tego pewność obrotu prawnego.”

Kierując się zatem wykładnią Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy w każdym przypadku sprawdzić datę uchwały sejmiku województwa. Kwestia terminu zbiorów wyznaczana w drodze miejscowego aktu normatywnego ma drugorzędne znaczenie.

Zdarza się, że sejmik wydaje uchwałę, w której oznacza terminy z datą wsteczną. Przykładem może być UCHWAŁA Nr XVI/299/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie.

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie w art. 48 pkt 2 stanowi, że odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich zbioru zgodnie z wyznaczonym terminem. To jest do 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru danego gatunku roślin w danym regionie. Jak już wspominałem, termin ten określony zostaje w drodze uchwały przez sejmik województwa.

Autor:

 Wojciech Zalewski


Prawnik specjalizujący się w odszkodowaniach łowieckich. Związany z wsią od lat reprezentuje interesy rolników. Więcej o Wojtku i jego działalności znajdziecie tutaj ODSZKODOWANIA ŁOWIECKIE

Inne teksty autora:

Zgodnie z prawem, koło łowieckie ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania…

 

Znaj swoje prawa

Zgodnie z prawem, koło łowieckie ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania…
Zgodnie z prawem, koło łowieckie ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania…