Terminy zbiorów, a odszkodowania łowieckie - Skuteczny Rolnik

Za zniszczone płody rolne, uprawy ich właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Odpowiedzialny za to jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Ważne, żeby zbiór rośliny został wykonany  w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku w danym regionie. 

Wspomniany termin zbioru danego gatunku określa sejmik województwa w drodze uchwały. W przypadku przekroczenia owego terminu odszkodowanie za poniesione straty nie będzie przysługiwało.


Termin zbiorów, a odszkodowania łowieckie

Należy jednak mieć na względzie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2012 r. (sygnatura II OSK 2537/11), w którym to stwierdzono:

“warunkiem dochodzenia odszkodowania na tej podstawie prawnej jest uprzednie ustalenie przez sejmik terminu zbioru danego gatunku rośliny. Wymaga tego pewność obrotu prawnego.”

Kierując się zatem wykładnią Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy w każdym przypadku sprawdzić datę uchwały sejmiku województwa. Kwestia terminu zbiorów wyznaczana w drodze miejscowego aktu normatywnego ma drugorzędne znaczenie.

Zdarza się, że sejmik wydaje uchwałę, w której oznacza terminy z datą wsteczną. Przykładem może być UCHWAŁA Nr XVI/299/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie.

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie w art. 48 pkt 2 stanowi, że odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich zbioru zgodnie z wyznaczonym terminem. To jest do 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru danego gatunku roślin w danym regionie. Jak już wspominałem, termin ten określony zostaje w drodze uchwały przez sejmik województwa.

Autor:

 Wojciech Zalewski


Prawnik specjalizujący się w odszkodowaniach łowieckich. Związany z wsią od lat reprezentuje interesy rolników. Więcej o Wojtku i jego działalności znajdziecie tutaj ODSZKODOWANIA ŁOWIECKIE

Inne teksty autora:

Zgodnie z prawem, koło łowieckie ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania…

 

Znaj swoje prawa

Zgodnie z prawem, koło łowieckie ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania…
Zgodnie z prawem, koło łowieckie ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania…