Z penetrometrem w pole - Skuteczny Rolnik

Penetrometr glebowy pozwala na szybką ocenę zwięzłości gleby, która jest naszym największym kapitałem. Prosta, intuicyjna metoda nie zajmująca wiele czasu dostarcza ważnych informacji. Informacje te mogą odpowiadać nawet za ¼ plonu. Będziemy więc mogli podjąć odpowiednie działania jeśli nasze rośliny mają niedogodne warunki do rozwoju.


Zwięzłość gleby, to nic innego jak parametr pokazujący nam w jakim stopniu poszczególne cząsteczki gleby są ze sobą związane. Gleba podczas badania stawia opór. W zależności od zwięzłości jest on różny, a urządzenie w prosty sposób pokazuje nam wynik.

Do dyspozycji mamy penetrometry klasyczne, ale znajdziemy również droższe elektroniczne. Te drugie będą miały możliwość zapis wielu pomiarów, wymiany danych z różnymi aplikacjami. Najczęściej będziemy mogli również otrzymać wykres, na którym zaobserwujemy różne opory na różnych głębokościach.

Co nam to daje?

Zwięzłość gleb wpływa na możliwości rozwojowe roślin.  Korzenie nie mogą rozwijać się prawidłowo, to oczywiście ogranicza zdolność pobierania składników pokarmowych. Ograniczona jest również migracja pierwiastków. Nie trzeba tłumaczyć, że to jeden z czynników plonotwórczych.

W dobie troski o wodę, nadmienię, że zbyt zwięzła gleba to zaburzenie gospodarki wodnej. Gleba nie transportuje wody prawidłowo, magazynowanie jest również utrudnione. Zwięzłość gleby nie pozostaje bez wpływu na życie biologiczne w glebie. Zarówno na mikroorganizmy glebowe jak i nieco większe stworzenie – upragnione przez wszystkich dżdżownice.

Z penetrometrem na polu

Badanie penetrometrem sprężynowym opiera się na mierzeniu jaki opór stawia gleba w momencie zagłębiania w nim stożka. Odczyt następuje na wskaźniku.

Dwie końcówki w jaki jest wyposażony penetrometr dobieramy wedle prostego wzorca. Mniejsza do gleb mineralnych, a do gleb organicznych większa. Specjalna skala kolorystyczna pokazuje czy mieścimy się w przyjętych normach, czy z glebą dzieje się coś niedobrego. Kolor zielony oznacza dobrą zwięzłość. Kolor żółty określa nam gleby dobre dla roślin o silnym systemie korzeniowym, palowym, inne rośliny mogą mieć tu kłopoty. Kolor czerwony oznacza kłopotu w rozwoju dla roślin.

Penergetic b
Krzysztof Świerkowski

Autor:

 Krzysztof Świerkowski


Otwarty na nowości zootechnik i specjalista od produkcji roślinnej. Od wielu lat związany z Agroconsult gdzie wspiera rolników w obniżaniu kosztów produkcji i podnoszeniu opłacalności. Miłośnik muzyki klasycznej, któremu w duszy grają góry i dalekie wędrówki. przy porannej kawie wspomina Islandię, Nepal i bezdroża Norwegii.